Ustavující schůze zastupitelstva + porada osadních výborů

3. listopadu 2014 se konala ustavující schůze nově zvoleného zastupitelstva. Jedním z bodů jednání byla volba předsedů a členů osadních výborů. Zvolení za osadu Valdov se dohodli, že předsedou osadního výboru bude stávájící předseda Zdeněk Fejfar.

Každý z předsedů dostal prostor k tomu, aby se vyjádřil k činnostem, které by osadní výbor chtěl v tomto období realizovat.

Za Valdov byly zmíněny následující body:

  • řešení dopravně bezpečnostní situace v obci (instalace prvků pro zpomalení dopravy)
  • rekonstrukce komunikace ke hřbitovu
  • příprava studie/projektu kanalizace příp. dalších inženýrských sítí

Na poradě osadních výborů, která se konala 17.12.2014 byly výše zmíněné body doplněny ještě o následující:

  • oprava kanalizace na návsi
  • oprava komunikace nad hřbitovem (poničené těžbou dřeva v městském lese v roce 2013/2014)
  • možnost posunutí značky začátku a konce obce směrem za odbočky na Lány a Hřídelec

Další ze zmíněných témat byla možnost použitelného využití novopackého internetu v prostorech hasičské zbrojnice a s tím související instalace 3G zóny v těchto prostorech.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.