Zápis ze schůze osadních výborů ze dne 27.1.2016

Dne 27.1.2016 se uskutečnila schůze osadních výborů.

Za Valdov byly řešeny následující body:

 1. Studna u hasičské zbrojnice – Studna byla uznána jako majetek Nové Paky – bude zlegalizována. Během několika dní bude proveden odbornou firmou průzkum ke zjištění typu a příčin znečištění, ze kterého vzejde návrh řešení.
 2. Žlábek u transformátoru – Proběhlo upřesnění způsobu revitalizace (kamenná zídka, nerezová trubka, údržba zeleně, …).
 3. Veřejné osvětlení – Přednesení návrhu na instalaci veřejného osvětlení (červené body je stávající veřejné osvětlení, oblast označená žlutě je požadovaná pro osvětlení). Město musí probrat s firmou Elektros, která je odpovědná za projekty a provedení veřejného osvětlení.lampy
 4. Lavička a stůl u sochy sv. Václava – Budou vybrány osadním výborem. Nutno ještě zajistit písemný souhlas majitelů pozemku s umístěním.
 5. Autobusová zastávka Valdov jih – Přesunutí zastávky z cesty na Lány blíže k Valdovu (autobus tudy již několik let nejezdí), příp. za odbočku směrem na Hřídelec (za Svobodovi). Město musí oslovit příslušného dopravce v jehož kompetenci je řešení.
 6. Posunutí značek začátku a konce Valdova – Na písemnou žádost (ke stažení), podávanou 29.9.2015, bylo předloženo nesouhlasné stanovisko policie ČR (ke stažení), které bude pro rozhodujícího úředníka podkladem pro zamítnutí žádosti (byť zákon umožňuje vydat souhlas s umístěním i s nesouhlasným stanoviskem PČR). V nejbližších dnech bude podána žádost o vydání rozhodnutí o přemístění značek v rozšířené podobě (ke stažení). Zároveň bude podána žádost (z důvodu malé pravděpodobnosti úspěchu předešlé žádosti) o umístění dopravního značení omezující rychlost na 50 km/h (ke stažení).
 7. Opěrná zídka potoka u hasičské zbrojnice – Proběhlo vysvětlení stavu a důvodu opravy ze strany osadního výboru.
 8. Cesta nad hřbitovem – Bude dosypána kamennou drtí.
 9. Cesta ke hřbitovu – V tuto chvíli investice mimo finanční možnosti města.
 10. Cesta na hrázi spodního rybníka – Mohla by být vyspravena buď štěrkopískovou drtí nebo asfaltovým recyklátem, získaným z opravy silnice I/16 v Nové Pace.
 11. Ochranná síť na hřiště – Vznesen požadavek. Proběhne vytipování vhodné velikosti a typu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.