Vyjádření k záměru prodeje pozemků

Osadnímu výboru byla dne 4.2.2016 doručena žádost o vyjádření k záměru prodeje pozemků parc. č. 115/12, 115/13 a 115/14 k.ú. Valdov do vlastnictví manželů Kubalíků.

Osadní výbor vydal souhlasné stanovisko (všichni pro), které bylo dne 5.2.2016 doručeno na MěÚ Nová Paka.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.