Zápis ze schůze osadních výborů ze dne 4.5.2016

Dne 4.5.2016 se uskutečnila pravidelná schůze osadních výboru na MěÚ Nová Paka.

Body, které se řešily za Valdov:

  1. Studna u hasičské zbrojnice – Studna byla cca před 2 měsíci vyčištěna, následně po 1 měsíci byly provedeny rozbory vody, které ukázaly přetrvávající znečištění. V další etapě dojde ještě 1x k opětovnému vyčištění a odebrání vzorků, na základě nichž se bude řešit další postup. Zástupci MěÚ Nová Paka navrhli možnost pořízení čistícího zařízení, které by vodu dočišťovalo. Osadní výbor tento způsob řešení čištění vody nepodpořil z důvodu dlouhodobého provozu, nutnosti intenzivního starání se o zařízení a investičních nákladů, které dle osadního výboru odpovídají ceně na pořízení hlubinného vrtu, který by zajistil odběr nekontaminované podzemní vody.
  2. Lavička u sochy Václava – Byl předán písemný souhlas majitele pozemku s umístěním lavičky. Lavička bude objednána MěÚ Nová Paka.
  3. Lampa v zatáčce „u Vanderků“ – Na minulé schůzi předložen požadavek, na základě něhož se nyní zpracovává projekt. Ten by měl být do 2 týdnů hotov. Na základě tohoto projektu bude jednáno s majiteli okolních pozemků o možnosti umístění sloupu, možnosti vedení přípojného kabelu apod.
  4. Cesta na hrázi spodního rybníka – Cesta bude do 2 týdnů provizorně vyspravena kamennou drtí od největších výmolů. V průběhu léta bude na cestu navezen asfaltový recyklát.
  5. Žlábek u transformátoru – V následující týdnu proběhne setkání osadního výboru se zástupci MěÚ Nová Paka na místě, kde se bude dohadovat technické a architektonické řešení .
  6. Přesunutí autobusové zastávky Valdov Jih – Bude řešeno při bodu 5.
  7. Lampa v místě Valdov Jih – Zprostředkovat kontakt na p. Ninu Svobodovou ohledně el. přípojky.
  8. Cesta nad hřbitovem – Bude dosypána tak, aby tam nebyly vyjeté koleje.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.