13.2.2011 Schůze osadního výboru

Na dnešní schůzy Osadního Výboru bylo odsouhlaseno:
1. a) Vydání nesouhlasného stanoviska s prodejem části pozemku PK parc.č.85/1 k.ú.valdov o výměře 352(z důvodu možnosti použití pozemku pro eventuální stavbu hřiště)
 b) vydání souhlasného stanoviska s pokračováním pronájmu části pozemku PK parc.č.85/1 k.ú.valdov o výměře 352 m2.

2. časopis Achát, který je doručován na adresu p. Fejfara bude předáván p. Roubalovi a ten jej předá p.Zlatníkovi k archivci.

3. P. Fejfar sepíše dopis p. Vikovi a p. Šírovi, kde Osadní výbor vyzve k úklidu veřejného pozeku před nemovitostmi p.Vika a p. Šíra.

4. P. Fejfar sepíše dopis na NP ohledně

a) financování osadního výboru Valdov
b) Zjištění stavu mostku „Na návsi“
c) žádost o ůdržbu Lip na hřbitově
d) žádost o ůpravu odvodnění příkopu na začátku obce směrem od Nové Paky.(V zimních měsících dochází k namrzání přeteklé vody na vozovce – hrozí škody na majetku a na zdraví)  
e) žádost o zajištění dodržování rychlost v obci Nová Paka – Valdov – hrozí škody na majetku a na zdraví
f) vyjádření o termínu realizace kanalizace v obci

 Vypracoval:   Zdeněk Fejfar

Přítomni:Zdeněk Fejfar
    Miloslav Zlatník
    Miroslov Roubal

dopis_1
dopis_2

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.