29.4.2011 Schůze osadního výboru

Věc: Návrhy na Schůzku Osadních výborů dne 9.5.2011.

Osadní výbor ve složení : Fejfar Zdeněk, Roubal Miroslav, Zlatník Miloslav:

Dává tímto následující návrhy za Osadu Valdov, Městu Nová Paka

1. Doplnění přístřešku na popelnice o nádoby na komunální a nebezpečný odpad.
2. Oprava veřejné cesty k bytovce – havarijní stav
3. Oprava mostku na návsi spolu s opravou povrchu vozovky – havarijní stav
4. Zakoupení informačního radaru – doporučujeme uhradit z ušetřených 3 mil Kč za zrušení Městské Policie (Když byla MP rušena, bylo uvedeno, že to není kvůli penězům, předpokládáme, že tyto peníze jsou teď v rozpočtu navíc)
5. Oprava střechy hasičské zbrojnice – havarijní stav.
6. Oprava veřejné cesty k č.p 50 u rybníka (Svobodová)
Tato cesta také využívá v době hasičských závodů.
7. Oprava veřejné cesty k č.p. 24 (Šír, Vik)
8. Oprava veřejné cesty k č.p.43 (Kubánek)
9. Vybudování kanalizace – V obci dnes neexistuje kanalizace a odpadní vody jsou vypouštěny do potoka.
Kdy bude vybudována kanalizace, a do kdy toto musí být ze zákona o odpadních vodách?
Předpokládáme, že takovéto akce jsou v rámci určitých dotačních titulů, takže nepředpokládáme, že to rozpočet města Nové Paky výrazně zatíží.

Vzhledem k finanční náročnosti Vás tímto žádáme o navýšení částky určené pro osadní výbory o 2mil Kč, kterými plánuje Nová Paka přispět na rozšíření sjezdovky v Nové Pace.
Předpokládáme, že investice do osad, bude prospěšná více občanům Nové Paky, než investice do společnosti, která provozuje sjezdovku v Nové Pace, nebo stavbu bazénu.

Pokud i přesto nebude částka pro nutné opravy svěřeného majetku dostatečná, žádáme Vás o vysvětlení jak je možné, že Město Nová Paka rozdává občanům Nové Paky „finanční dary“ v podobě neplacení popelnic a poplatků za psy a na investice do svěřeného majetku se peněz nedostává.

Upozorňujeme tímto, že přístupové cesty k uvedeným domům, které jsou ve stavu, kdy po nich není možný průjezd zdravotní, hasičské, popřípadě jiné techniky, jsou ohrožením pro zdraví, popřípadě majetek občanů Nové Paky.

Přítomni: Fejfar, Zlatník, Roubal

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.