Zápis ze schůze osadních výborů ze dne 7.9.2016

Dne 7.9.2016 proběhla schůzka osadních výborů, tentokrát v osadě Kumburský Újezd.

Body které byly řešeny za Valdov:

  1. Studna u hasičské zbrojnice – Studna byla opětovně vyčištěna, následné rozbory budou provedeny v průběhu září. Osadní výbor opět apeloval na řešení s dlouhodobou účinností (nikoliv i zmiňované možnosti, od zástupce MěÚ Nová Paka, trvalého zásobení hasičské zbrojnice balenou pitnou vodou).
  2. Lavička u sochy Václava – již se nachází na svém místě. Při umisťování laviček v průběhu léta došlo k mylnému umístění lavičky do osady Podlevín. Proto zde byla umístěna až takto pozdě. Bod vyřešen. (Osadní výbor dále uvažuje o umístění stolečku k této lavičce).
  3. Lampa v zatáčce u Vanderků – Projekt by měl být zpracován. Nyní probíhá dohadování mezi ČEZem a firmou Elektros o dalších podmínkách.
  4. Cesta na hrázi spodního rybníka – Od asfaltového recyklátu bylo ze strany NP prozatím upuštěno. OV opět vznesl požadavek, který bude dále projednán.
  5. Žlábek u transformátoru – Jelikož je v přípravě projekt opravy silnice Nová Paka – Lány – Lázně Bělohrad, která měla měnit způsob odvodnění lokality v místě žlábku, tak se vyčká na jeho podobu, aby příp. úprava dané lokality respektovala navrhované úpravy. Projektová dokumentace rekonstrukce silnice by měla být hotova v horizontu cca 2-3 měsíců.
  6. Přesunutí autobusové zastávky Valdov Jih / Změna umístění značek začátku a konce obce –  Dosavadní žádosti byly doposud zamítnuty. Jelikož se změnilo obsazení na dopravním inspektorátu Jičín, vyvolala Nová Paka jednání (cca příští týden), ve kterém se bude i mimo jiné řešit tento bod.

Po skončení zasedání byla diskutována údržba zatáčky v Heřmanicích u „Krska“. Po zjištění, že uschlé keře, které způsobují, že daná zatáčka se stává svou nepřehledností velmi nebezpečnou, že se nachází na pozemku Královehradeckého kraje, byl navštíven pan Svoboda, který působí jako dispečer na SUS. Byl neformálně vyzván k provedení údržby (mulčovačem) v dané lokalitě. Po nedlouhé diskuzi byla přislíbena údržba při další plánované údržbě komunikací.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.