Návrh doplnění veřejného osvětlení

Osadnímu výboru byl předložen k vyjádření situační výkres plánu rozšíření veřejného osvětlení v zatáčce „u Vanderků“.

Osadní výbor s návrhem souhlasí, pouze apeloval na to, aby umístění nových sloupů veřejného osvětlení bylo umístěno v co největší vzdálenosti od okraje vozovky (z tohoto situačního výkresu přesné umístění není známo) tak, aby nedošlo ke zbytečnému zúžení průjezdného a vyhýbacího místa pro projíždějící vozidla.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.