Volby do osadních výborů 2018

Ve dnech 5. – 6. října 2018, v termínu komunálních voleb, proběhnou tradičně i volby do osadních výborů.

Kandidovat a volit ve volbách do osadních výborů může občan města, starší 18 let, který je přihlášen k trvalému pobytu v části města, pro kterou se konají volby.

Kandidatura se ohlašuje městskému úřadu nejpozději do pátku 7. září 2018. Kandidáta může navrhnout kdokoli, i mimo osadu, může se navrhnout i sám. Nejsou-li alespoň 3 kandidáti, volba se nekoná a osadní výbor zaniká.

Prázdná kandidátní listina je dostupná na webu nebo k odběru v tištěné verzi v obecní vývěsce.

Stanovy osadních výborů

Volební řád osadních výborů