Podzimní svoz biologicky rozložitelného odpadu

Kontejner bude přistaven v pátek 26.10.2018 po 12 hodině, odvezen v pondělí 29.10.2018 po 8 hodině.

Za bioodpad se považuje posečená trávní hmota, spadané listí, plevel, květiny, větve, dřevní štěpka atd. Nepatří sem a nebude umožněno odvezení odpadů z kuchyní, zbytků živočišného původu, dřevěného nábytku, papíru a velkého množství shnilého ovoce.