21.3.2011 Schůze osadního výboru

Na dnešní schůzy Osadního Výboru bylo z důvodu doplnění informací o pozemku PK parc.č.85/1 k.ú.Valdov:

dohodnuta změna stanoviska osadního výboru k prodeji event. pronájmu pozemku PK parc.č.85/1 k.u. Valdov o výměře 352 m2 .
Osadní výbor ve složení : Fejfar Zdeněk, Roubal Miroslav, Zlatník Miloslav:
a) souhlasí s prodejem pozemku PK parc.č.85/1 k.ú. Valdov o výměře 352m2
b) souhlasí s pokračováním pronájmu pozemku PK parc.č.85/1 k.ú.Valdov o výměře 352 m2.

Přítomni: Fejfar, Zlatník, Roubal

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.