26.4.2011 Schůze osadního výboru

Stanovisko osadního výboru k prodeji pozemku parc.č.92 k.u. Valdov o výměře 129 m2 –

Osadní výbor ve složení : Fejfar Zdeněk, Roubal Miroslav, Zlatník Miloslav:

souhlasí s prodejem parc.č.92 v k.ú.Valdov o výměře 129 m2.

Přítomni: Fejfar, Zlatník, Roubal

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.