Schůzka OV se zástupci města

Osadní výbor se sešel dne 9.5.2016 se zástupci města (místostarosta p. Bouchner, vedoucí investičního oddělení p. Stuchlík, dopravně bezpečností referent p. Jerie a ředitel technických služeb p. Bičiště) pro řešení bodů 5. a 6. ze schůze osadních výborů.

Žlábek u transformátoru – Vyjasněna představa o opěrné zídce, rozšíření plochy vedle výtoku pro možnost odstavné plochy, umístění retenční skruže, zpevnění okolních ploch. Vyvstala obava při výkopových pracích se vzrostlou lípou. Zde bylo diskutováno posunutí výtoku dále od stromu a výkop nikoliv rovnoběžně se stromem, ale kolmo k němu (směrem k pramenu). Na místo bude ještě přizván vedoucí životního oboru p. Pyciak.

Posunutí autobusové zastávky / snížení rychlosti  – Obhlídka konkrétního místa umístění. Na místo bude přizván dopravení referent PČR, který by měl zhodnotit situaci na místě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.