Jarní svoz biologicky rozložitelného odpadu

Kontejner bude přistaven ve čtvrtek 27.4.2018 po 12 hod., odvezen ve středu 2.5.2018 po 8 hod.

Za bioodpad se považuje posečená trávní hmota, spadané listí, plevel, květiny, větve, dřevní štěpka atd.  Nepatří sem a nebude umožněno odvezení odpadů z kuchyní, zbytků živočišného původu, dřevěného nábytku, papíru a velkého množství shnilého ovoce.