Přistavení vozidel pro svoz nebezpečných odpadů

Kontejner bude přistaven v sobotu 7.4.2018 v čase mezi 9:30 až 9:50 u hasičské zbrojnice.

Upozorňujeme občany, že budou odebírány odpady pouze osobně doručené, nikoli odložené na příslušném stanovišti.

Seznam druhů odebíraných odpadů: Televizory ,chladničky, autobaterie, rozhlasové přijímače, zářivky, nebezpečné látky a jejich obaly, pneumatiky, počítače. Odebírá se i železný šrot.