Informace k řešení odpadních vod ve Valdově

Vážení občané obce Valdova, věnujte prosím pozornost následujícím informacím.

V roce 2017 byl vybudován 58 m hluboký vrt, jakožto zdroj pitné vody pro hasičskou zbrojnici. Hlavní důvodem pro vytvoření toho vrtu bylo dlouhodobé a neodstranitelné znečištění původní studně koliformními bakteriemi (tyto bakterie pocházejí výhradně z trávicího traktu lidí a živočichů). Konkrétní zdroj znečištění nebylo možné zjistit, ale je nezpochybnitelné, že pochází z vypouštěných odpadních vod do vod podzemních i povrchových. O „kvalitě“ vypouštěných odpadních vod vypovídá velmi častý zápach a zabarvení potoka v místech různých vyústění. U vod zasakovaných v trativodech lze téměř s jistotou předpokládat srovnatelnou „kvalitu“ těchto vod.

Bohužel musíme konstatovat, že u většiny nemovitostí není v současné době odpovídající stupeň vyčištění odpadních vod a rovněž nedisponuje příslušným povolením k vypouštění těchto vod.

Každý občan by měl přijmout svůj díl odpovědnosti, abychom v naší obci mohli žít kvalitní a zdravý život bez obav o kvalitu pitné vody a zbytečného obtěžujícího zápachu z místního potoka. Musíme si uvědomit, že jakékoliv zlepšení současného stavu nečiníme pouze pro nás, současné obyvatele, ale hlavně i pro budoucí generace.

V současné době má osadní výbor ve Valdově příslib poskytnutí finančních příspěvků pro občany Valdova na realizaci vyhovujícího způsobu čištění odpadních vod z rozpočtu města Nová Paka a dále zajištění administračních činností (projektová příprava, jednotlivá vyjádření a stanoviska různých úřadů a odborů, proces schvalování) a v případě zájmu občanů i výběrové řízení na dodavatele.

Tímto bychom Vás rádi pozvali na informativní schůzku, která se bude konat dne 21. dubna 2018 od 19:00 v hasičské zbrojnici ve Valdově.

Na této schůzce se seznámíme se současnou legislativou kolem vypouštění odpadních vod, s možnostmi umožňující splnění těchto zákonných povinností a s detailními informacemi o této výzvě. Proběhne diskuze a zjištění zájmu občanů o možnosti využití této výzvy.

Nyní máme jedinečnou šanci vyřešit problém s likvidací odpadních vod. Příležitost tohoto typu se již v budoucnosti nemusí opakovat.

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat.

(+420 777 233 874, cermak.petr@email.cz, Valdov čp. 80).

S pozdravem Petr Čermák

předseda osadního výboru