Vyjádření k záměru prodeje pozemků

Osadnímu výboru byla dne 23.3.2018 doručena žádost o vyjádření k záměru prodeje pozemků parc. č. 175/2 a 176/1 k.ú. Valdov.

Osadní výbor vydal nesouhlasné stanovisko (všichni proti), které bylo dne 5.4.2018 doručeno na MěÚ Nová Paka.